TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.terapeutul.ro – terapeutul.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.terapeutul.ro

Prezentele clauze se aplica între societatea Fedoxa Consulting SRL, cu sediul Str. Burdujeni nr.6, Bl. N11, sc.D, et. 2, ap. 46, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7174/2011 și având Codul Unic Identificare 28615863 (în continuare denumită „Societatea”, „Fedoxa Consulting” sau „terapeutul.ro”) și Utilizatorul platformei www.terapeutul.ro, în continuare denumit “Utilizator”.

I. SCOP

1.1. Societatea exploatează un site de internet accesibil la adresa www.terapeutul.ro (denumit în continuare “site”) oferind o platformă online dedicată conectării Terapeuților și potențialilor clienți / pacienți ai acestora.

1.2. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului și totodată, definește drepturile și obligațiile Utilizatorilor în relația cu site-ul.

1.3. Accesul și/sau utilizarea site-ului presupune acceptul nelimitat și respectarea în totalitatea lui a prezentului document, împreună cu Politica de Confidențialitate, ce este parte integrantă a acestuia.

II. DEFINIȚII

a. Potențial client/pacient: reprezintă orice Utilizator care utilizează site-ul pentru a contacta unul sau mai mulți terapeuți sau pentru a se informa.

b. Terapeut: reprezintă Utilizatorul care este fie (i) o persoana/o entitate ce contracteaza o persoană licentiata in medicina/psihologie care lucreaza in mod direct cu oamenii, fie (ii) o persoana cu studii / formari de specialiate/ programe teoretice/formare clinica, persoana/entitate ce furnizeaza servicii menite sa ajute clientii/pacientii sa-si imbunatateasca viata, sa faca fata bolilor sau surselor de disconfort fizic, emotional sau mental.

c. Utilizator: reprezintă orice persoană care accesează Site-ul.

d. Conținut: reprezintă discuții, mesaje sau informații de orice tip (text, imagini, clipuri video, fotografii, comentarii, mărci, nume de companii, etc.), postate de un Utilizator sau de către Societate pe site.

e. Site: reprezintă Site-ul de internet ce poate fi accesat la adresa www.terapeutul.ro

f. Servicii: reprezintă toate serviciile prestate de Societate prin intermediul Site-ului, și în special serviciul de comunicare online dintre Terapeut și Potențial client, posibilitatea unui Terapeut de a fi contactat de un potențial pacient/client prin intermediul Site-ului, serviciul reprezentat de opțiunile pe care potențialii pacienți/clienți le vor avea la dispoziție pentru a putea selecta Terapeutul.

g. Contract: reprezintă contractul încheiat la distanță între Societate și Terapeut, prin crearea de către Terapeut a unui cont pe Site, fără prezența fizică simultană a părților, cu respectarea prezentului document, respectiv contractul încheiat la distanță între Societate și Utilizator, fiind format din clauzele aplicabile din prezentul document.

h. Informații confidențiale: reprezintă orice informație pe care Societatea o deține în legătură cu un potențial pacient/client, Terapeut sau relația dintre aceștia, afiliați ori asociați ai acestora, pusă la dispoziție înainte sau ulterior intrării în orice relații consensuale ori contractuale.

i. Pacient/Client/Colaborator: Potențialul pacient/client care a intrat în relații contractuale cu Terapeutul prin accesarea serviciilor Societății.

j. Cont: reprezintă secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Potențialului Pacient/Client/Colaborator sau Terapeutului accesul la toate serviciile oferite de Societate prin intermediul site-ului și care conține informații despre istoricul pe Site (contacte, facturi fiscale, etc.).

III. ÎNREGISTRAREA PE SITE / UTILIZARE SI FUNCȚIONARE

3.1. Pentru a putea accesa serviciile, Terapetul va trebui sa își creeze un cont și să se înregistreze gratuit pe Site. Terapeutul trebuie să aibă capacitatea juridică deplina de a contracta și a utiliza Site-ul conform prezentului document. Terapeutul este obligat să furnizeze informații exacte pe care se angajează să le actualizeze imediat în caz de modificări. Accesul la contul creat este protejat printr-un nume de utilizator/e-mail și o parolă aleasă de Terapeut când se înregistrează pe Site, in baza unei comunicări de către Site a unui link de resetare a parolei. Terapeutul este singurul responsabil pentru orice utilizare care poate fi făcută prin numele de utilizator/e-mail și parola acestuia și unicul garant al confidențialității acestora, precum și al oricărei utilizări a contului său.

3.2. Pentru a fi referit ca Terepeut pe Site și pentru a fi vizibil pentru Utilizatori, Terapeutul va plăti către Societate o taxa, ce va fi comunicata pe Site odată cu înregistrarea contului conform punctului anterior.

În schimbul acestei Taxe, și sub rezerva respectării clauzelor din prezentul, Terapeutul va fi referit pe Site și va fi vizibil pentru Utilizatori până la data de 31.12.2021. Societatea va comunica în timp util atât necesitatea reînoirii acestei subscripții, cât și termenii / condițiile / cuantumul plăților viitoare.

Terapeutul este, de asemenea, obligat să completeze corect și complet pagina de profil, precum și să o actualizeze la zi și este singurul răspunzător de acuratețea datelor furnizate.
Utilizatorii vor avea acces în mod neîngrădit la numele Terapeutului, datele de contact, locația și domeniul de specialitate al acestuia.

3.3. Site-ul pune la dispoziția Terapeuților, în schimbul unei taxe separate de cea indicată la punctul 3.2, opțiunea de afișare a profilului cu indicația de Profil Verificat. În acest sens, Terapeutul este de acord să încarce pe Site sau să trimită pe adresa de email a Societății documentele necesare referitoare la calificarile sale, în funcție de solicitările Societății. Aceasta opțiune implică o afișare preferențială în cadrul Site-ului față de profilele cu indicația de Profil Verificat și va genera un plus de încredere din partea Utilizatorilor. Verificarea se raportează strict la data analizării de către Societate a documentelor furnizate, este orice formă ulterioară de răspundere a Societății, iar Terapeutul este singurul răspunzător de acuratețea datelor furnizate și singurul responsabil pentru orice prejudicii produse de lipsa de acuratețe a datelor furnizate.

3.4 Nu în ultimul rând, în schimbul unei taxe suplimentare celor indicate doar Terapeuții cu profil verificat au opțiunea afișării pe Site cu indicația de Profil Recomandat, și o afișare preferențială față de profilele descrise la punctele 3.2 și 3.3.

3.5 Terapeuții au accesul la servicii suplimentare de promovare, contra-cost, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • afișarea Profilului pe prima pagina a site-ului;
 • afișarea unui banner, fie pe prima pagina a Site-ului, fie în una dintre secțiunile desemnate pentru promovarea Terapeuților;
 • prezența pe alte domenii/site-uri web adiacente, gestionate de asemenea de către Societate.

3.6 Taxele indicate la punctele 3.2. si 3.3, sub rezerva respectării clauzelor din prezentul, vor asigura furnizarea de către Societate a serviciilor respective până la data de 31.12.2021. Societatea va comunica în timp util atât necesitatea reînoirii acestei taxe, cât și termenii / condițiile / cuantumul plăților viitoare.

3.7 Utilizatorul are posibilitatea de a crea si publica pe site Articole, Evenimente, Anunturi, Carți, Oferte. La fiecarea dintre aceste, Utilizatorul o sa atribuie un Profil. La fiecare dintre acestea, Utilizatorul poate folosi optiunea de “Recomandat” prin plata unei sume sa aiba badge “Recomandat” si afisare preferentiala in lista. De asemenea, poate opta pentru optiunile de promovare (prima pagina, bannere, etc). Următoarele obligații / precizări se impun în acest sens:

  • Articole: cand un vizitator vizualizeaza un articol, aceasta vede profilul celui care l-a scris si poate sa acceseze profilul pentru mai multe informatii.
  • Evenimente: cand un vizitator vizualizeaza un eveniment, aceasta are posibilitatea sa contacteze Utilizatorul printr-un formular de contact la datele de contact specificate in pagina de Profil, profil pe care Utilizatorul l-a asociat evenimentului. Utilizatorul isi ia un angajament de a raspunde într-un termen rezonabil celor care l-au contactat prin formularul de contact de pe site, prin email sau telefonic.
  • Anunturi: cand un vizitator vizualizeaza un Anunț, aceasta are posibilitatea sa contacteze Utilizatorul printr-un formular de contact la datele de contact specificate in pagina de Profil, profil pe care Utilizatorul l-a asociat evenimentului. Utilizatorul isi ia un angajament de a raspunde într-un termen rezonabil celor care l-au contactat prin formularul de contact de pe site, prin email sau telefonic. Utilizatorul se obligă de asemenea să precizeze când anunțul nu mai este valabil.
  • Carti: acestea pot fi comandate printr-un formular de contact, iar datele de contact sunt indicare în Profilul asociat Cărții.
  • Oferte: cand un vizitator vizualizeaza  o Ofertă, aceasta are posibilitatea sa contacteze Utilizatorul printr-un formular de contact la datele de contact specificate in pagina de Profil, profil pe care Utilizatorul l-a asociat Ofertei. Utilizatorul isi ia un angajament de a raspunde într-un termen rezonabil celor care l-au contactat prin formularul de contact de pe site, prin email sau telefonic. Utilizatorul se obligă de asemenea să precizeze când Oferta nu mai este valabilă.

3.8 În cazul în care Terepeutul furnizează date false, inexacte, depășite sau incomplete, sau nu le actualizează, Societatea va avea dreptul să suspende sau să închidă contul și să refuze, în viitor, accesul la toate sau o parte din Servicii.

3.9 În cazul în care un Terapeut / entitate ce a contractat serviciile unor Terapeuți dorește promovarea mai multor profiluri, acestea se vor plăti distinct și vor fi supuse rigorilor menționate în prezenta secțiune.

3.10 Contactarea de către un vizitator al site-ului potențialul pacient/client a unui Terapeut, acceptul Terapeutului, răspunsurile oferite de acesta potențialului pacient/client, încheierea unui contract, furnizare de servicii sau vânzare de produse și orice altă obligație legală sau contractuală a Utilizatorului sau Terapeutului revin exclusiv acestora, Site-ul neavând nici o obligație ori sarcină în acest sens.

IV. PRINCIPII GENERALE DE FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE A SITE-ULUI

4.1. Utilizatorul va putea contacta Societatea în principal printr-un formular online sau adresa de email.

4.2. Site-ul nu răspunde pentru acuratețea informațiilor introduse de către Terapeuți pe profilul personal și nu garantează calitatea serviciilor furnizate de aceștia. Societatea va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor și pentru a menține standardul de calitate ridicat al serviciilor contractate prin intermediul Site-ului.

4.2. Site-ul nu reprezintă o formă de exercitare a vreunei profesiei. Terapeuții sunt profesioniști independenți și aderă pe Site în mod independent, exprimându-și astfel propria voință liberă și neîngrădită. Prezentul nu reprezintă un contract de intermediere, site-ul fiind doar o platformă și nefiind obligat față de Terapeuți pentru găsirea și contractarea Utilizatorilor.

4.3. Societatea va putea refuza prestarea serviciilor și în cazul în care Utilizatorul/Terapetul abuzează de serviciile oferite așa cum sunt acestea explicat pe Site și în prezentul document și nu urmează instrucțiunile Societății existente pe Site și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora.

4.4. Pentru Utilizatorii cu domiciliul în afara României, aceștia trebuie, de asemenea, să respecte toate obligațiile care le revin în temeiul legii aplicabile statutului lor în țara lor de reședință, precum și obligațiile care decurg din utilizarea Site-ului.

4.5. Utilizatorii sunt responsabili personal pentru crearea de resurse IT și de telecomunicații pentru a accesa Site-ul.

4.6. Site-ul este accesibil 24/7 pentru toți utilizatorii, în limitele menționate în Secțiunea 8. Societatea își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent Site-ul sau de a întrerupe accesul la unul sau mai multe Servicii pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă.

4.6. Societatea își rezervă dreptul de a aduce Site-ului și serviciilor toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora. Modificările vor fi aduse la cunoștinţa Utilizatorului prin simpla afișare pe Site și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Site.

4.7 Site-ul ruleaza campanii publicitare și promoții. Corespondența cu ofertanții sau contractarea ofertelor din anunțurile disponbile pe Site, inclusiv dar fără a se limita la plăți, sau livrarea de bunuri și servicii, precum și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări sunt responsbilitatea respectivilor ofertanți. Site-ul nu este răspunzător și nu va fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu rezultat din sau în legătură cu astfel de campanii publicitare.

V. PREȚUL SERVICIILOR

5.1. Prețurile sunt cele afișate pe Site Terapeuților înregistrați, sunt exprimate în RON și nu includ TVA. Dacă prețul este în mod eronat afișat pe Site, din orice motiv, Societatea va informa prin e-mail Terapeutul care a achitat un serviciu, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

5.2 Ne rezervăm de a oferi ocazional discounturi față de taxele și prețurile practicate în mod uzual. În acest caz, vom informa în mod corespunzător, iar discounturile se vor aplica conform condițiilor stabilite de către Societate.

VI. MODALITĂȚI ȘI ASPECTE LEGATE DE PLATĂ

6.1. Plata de către Utilizator către Societate se va face prin card bancar printr-un serviciu de plată securizat online.

6.2. Societatea va putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii.

6.3. Societatea va emite Terapeutului o factură în format electronic, obligația Terapeutului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Societate.

6.4. În cazul plăților online, Societatea nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suportat de Terapeut în plus față de preţul serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Terapeutului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

6.5. În scopul implementării sistemului de plăți, Societatea a subscris pentru serviciile societății NETOPIA Payments SRL., care acționează sub marca NETOPIA Payments, autorizată ca instituție emitentă de monedă electronică în conformitate cu autorizația [•] emisă de Banca Națională a României, cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, înregistrată la Reg Comerțului sub numărul J40/9170/2003, CUI RO15565496, (denumită în continuare „Partenerul de plăți”).

6.6. Terapeuții contractează direct cu Partenerul de plăți cu privire la sistemul de plată prin furnizare și declară că acceptă termenii și condițiile, politica de confidențialitate și privind cookie-urile, oferite de Partenerul de plăți disponibile pe site-ul acestuia.

VII. ANGAJAMENTE ȘI GARANȚII

7.1. Utilizatorul este de acord să acceseze și să utilizeze Site-ul și Serviciile în conformitate cu legile aplicabile și cu acești Termeni și aceste Condiții.

7.2. În acest sens, Terapeutul recunoaște că, pentru singurul scop de a verifica respectarea acestor condiții și a legilor aplicabile, Societatea poate lua cunoștință de orice conținut publicat sau schimbat pe Site.

7.3. De asemenea, Terapeutul recunoaște faptul că Societatea poate interveni pentru moderarea conținutului publicat, dacă nu respectă legile și reglementările în vigoare, precum și obligațiile Utilizatorilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

7.4. Utilizatorul este de acord și acceptă faptul că serviciile prestate nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private ori orice alte entități vor fi de acord cu serviciile livrate, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

7.5. Terapeutul este de acord să facă toate declarațiile și formalitățile necesare pentru operațiunile sale și să își îndeplinească toate obligațiile legale, sociale, administrative și fiscale și toate obligațiile ce îi revin, după caz, în conformitate cu legislația română și / sau străină de care depinde, în contextul activității sale și al utilizării serviciilor. În cazul solicitării, Terapeutul este de acord să furnizeze fără întârziere Societății orice dovadă care să probeze faptul că îndeplinește condițiile astfel stabilite. Terapeutul este singurul responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a formalităților menționate mai sus. Responsabilitatea Societății nu poate fi angajată în acest sens.

7.6. Terapeutul este de acord și acceptă faptul că este în totalitate responsabil pentru utilizarea Site-ului și Societatea nu poate fi ținut responsabilă pentru eventuale prejudicii suferite de Terapeut în legătură cu utilizarea Site-ului.

7.6. Utilizatorul este de acord să utilizeze în mod corect site-ul, în special să nu eludeze site-ul și serviciile sale. În mod similar, orice Utilizator se va abține de la a face orice extragere a conținutului site-ului pentru o activitate similară sau concurențială sau pentru recrutare.

7.7. Utilizatorilor se interzice să utilizeze serviciile și site-ul pentru a-și promova pe cont propiu activitatea sa ori a unei terțe părți. Ca atare, se angajează, în special, să nu trimită mesaje publicitare utilizatorilor site-ului sau să le solicite.

7.8. Terapeutul se angajează să mențină confidențialitatea datelor și informațiilor care au fost trimise sau de care a luat cunoștință cu ocazia comunicării prin intermediul Site-ului de la potențiali pacienți / clienți. Utilizatorilor li se interzice să partajeze cu orice terță parte, fie în rețele private sau în rețele sociale, orice schimb, informații sau extras de pe site-ul de comunicare online.

VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

8.1. Drepturile și obligațiile Terapeutilor / Utilizatorilor

8.1.1. Terapeuții sunt singurii responsabili pentru daunele directe sau indirecte care ar putea surveni din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare pe care le-ar oferi la înregistrare sau, în absența actualizării acestora informații, pentru care își asumă toată răspunderea.

8.1.2. Terapeutul este de acord ca orice notificare făcută către acesta, în conformitate și în temeiului acestui document, să fie făcută la adresa de e-mail furnizată la crearea profilului său pe Site.

8.1.3. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate materialele pe care el le-a încărcat online pe Site. Societatea va depune totuși eforturi ca Site-ul să fie sigur și să funcţioneze fără probleme.

8.1.4. Este interzisă folosirea unui limbaj și publicarea oricărui conținut jignitor, calomnios, compromițător, rasist, lipsit de etică și imoral față de alți Utilizatori, instigator la ură care încalcă ordinea publice sau drepturile terțelor persoane, care ar putea afecta drepturile, reputația și imaginea companiei și, în general, care încalcă legea și / sau reglementările legale, în special cele din dreptul penal sau este contrar uzanţelor sau moralei. Societatea are dreptul de a șterge orice astfel de conținut. De asemenea, orice ameninţări, injurii, afirmaţii rasiste și / sau sexiste vor fi șterse.

8.1.5. Terapeutul recunoaște și este de acord că Societatea nu răspunde cu privire la serviciile prestate de către acesta. Terapeutul este singura persoană responsabilă de execuţia la timp și întocmai a serviciilor ofertate.

8.1.6. Terapeutul declară că are capacitatea deplină de a contracta și deţine toate autorizările necesare în vederea prestarii Serviciilor. De asemenea, declară că acţionează în deplină independenţă financiară, logistică și decizională faţă de Societate.

8.1.7. Terapeutul garantează și răspunde nelimitat pentru eventualele prejudicii pe care le cauzează Utilizatorrilor prin nerespectarea obligaţiilor pe care și le asumă.

8.1.8. Terapeutul nu are dreptul de a-și lua angajamente în numele sau pe seama Societății. Terapeutul garantează și răspunde cu privire la deținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care îl încarcă pe site.

8.1.9. În cazul în care Societatea apreciază ca un Utilizator nu respectă clauzele prezentului document, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Site-ului, Societatea poate restricţiona accesul Utilizatorului pe Site fără o notificare prealabilă. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea exclusivă a Societății.

8.1.10. Restricţionarea poate însemna:

a) ștergerea conținutului care nu respectă Termenii și Condiţiile Site-ului

b) suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informaţiilor pe care le conţine acesta

c) ștergerea opţiunilor definite și interzicerea accesului la Serviciile Site-ului.

8.1.11. Orice plângere cu privire la calitatea și experienţa avută pe Site trebuie adresată Societății.

8.2. Drepturile și obligațiile Societății

8.2.1. Societatea depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a Site-ului și a Serviciilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, Societatea nu poate exclude faptul că accesul și funcționarea Site-ului și a serviciilor pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului Utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a Utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățirea a Site-ului și a serviciilor. Societatea nu este responsabilă pentru o întrerupere a serviciilor, voluntar sau nu, fiind precizat că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.

8.2.2. Societatea oferă potențialilor clienți / pacienți instrumente și mijloace tehnice care să le permită să intre în relații cu un Terapeut, prin intermediul Site-ului. Responsabilitatea Societății este limitată la furnizarea acestor mijloace, așa cum este descris în prezentul document.

8.2.3. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru frecvența prezentării profilurilor Terapeuților pe Site.

8.2.4. Societatea nu este raspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Site-ului.

8.2.5. Societatea și Utilizatorul sunt părți independente, fiecare acționând în nume propriu și pe cont propriu.

8.2.6. Societatea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio responsabilitate faţă de Utilizatorii Site-ului, excepția făcând cele indicate expres în prezentul document.

8.2.7. Societatea nu își asumă și nu poate fi trasă la răspundere de către terţi cu privire la pretenţii ce izvorăsc din sau în legătură cu informațiile, serviciile sau materialele folosite/încărcate de Terapeuți pe Site.

8.2.8. Societatea nu încheie niciun contract în numele și / sau în numele unui Utilizator, aceștia contactând direct, în nume propriu, prin utilizarea Site-ului. În consecință, Societatea nu poate fi în nici un caz considerată angajat / angajator, agent, mandatar sau intermediar al unui Utilizator.

8.2.9. Utilizatorul eliberează Societatea de orice responsabilitate pentru orice consecințe directe sau indirecte care rezultă în mod direct sau indirect, din utilizarea Site-ului și/sau încheierea și/sau executarea unui astfel de contract între un Terapeut și client / pacient.

8.2.10. Totodată, Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile false, înșelătoare sau învechite comunicate de către Terapeuți.

8.2.11. Societatea nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe acest Site. Societatea își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunţ prealabil, materialele și serviciile de pe Site. Societatea nu își ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Site.

8.2.12. De asemenea, Terapeutul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de email și a parolei asociate, precum și pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Site-ului. Societatea nu are nicio responsabilitate faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestui Site și nici faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesarii neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.

8.2.13. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acţioneze în justiție Societatea, precum și colaboratorii externi, cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Site, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiţii sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

IX. SECURITATE ȘI HYPERLINKURI

9.1. Transferul datelor prin intermediul Site-ului este criptat conform standardului SSL (Secure Sockets Layer), o tehnologie standard de securitate prin care se stabilesc legături criptate între un server web și un browser. Această legătură asigură că toate datele transmise între serverul web și browsere rămân private și integrale. SSL este un standard industrial și este vast folosit de site-uri web pentru protejarea tranzacțiilor online cu clienții acestora.

9.2. Site-ul poate conține link-uri către site-urile partenere ale Societății sau către site-uri terțe. Societatea nu are nici un control asupra acestor site-uri și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe aceste site-uri.

9.3. Societatea nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care ar putea apărea din cauza accesului Utilizatorului la site-ul partener și / sau terț și utilizarea conținutului și a produselor și / sau serviciilor acestui site de către Utilizator.

X. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Proprietatea intelectuală a Societății

10.1.1. Site-ul și fiecare dintre componentele sale, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a Companiei și a partenerilor săi.

10.1.2. Aceste elemente sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a site-ului sau la oricare dintre componentele sale, fără autorizarea Societății este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.

10.2. Proprietatea intelectuală asupra Conținutului

10.2.1. Orice Terapeut care publică conținut de pe site își păstrează proprietatea deplină asupra a ceea ce publică.

10.2.2. Prin crearea unui profil, unui articol, unui eveniment, unui anunt, unei carti sau unei oferte, Terapeutul autorizează în mod expres Societății dreptul de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut public pe Site, rețelele sociale, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și Site-ului sau în scopul înființării de parteneriate. Această autorizație este valabilă pentru toată durata înregistrării Terapeutului.

10.2.3. Utilizatorul recunoaște că orice utilizare a conținutului de către Societate înainte de dezabonarea, ștergerea sau terminarea contului său nu poate fi pusă la îndoială.

XI. Forţa majoră și cazul fortuit

11.1. Societatea nu va fi în niciun fel răspunzătoare faţă de Utilizator și este scuzată de orice eșec de a livra sau de a executa sau de întârzierile cauzate în executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acţiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, penurie, pandemii, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistica, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicaţiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecţiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terţi din afara controlului Societății, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacităţii Societății de a oferi serviciile conform obiectului și / sau preţului stabilit ca urmare a unor modificări legislative.

XI. Durata, rezilierea, utilizarea și răspunderea

12.1. Acest contract se încheie pe o perioadă nedeterminată de la acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator.

12.2. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest Site, proprietate intelectuala a Societatii, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizat Site-ul. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site și obligaţia de a distruge deindata toate materialele descarcate sau imprimate.

12.3. Utilizatorul își asumă faptul că folosirea serviciului pus la dispoziţie de Site se va face numai cu bună-credinţă și în conformitate cu legislaţia în vigoare.

12.4. În cazul în care Terapeutul nu respectă acești Termeni și Condiții, în special prin faptul că nu furnizează informațiile necesare pentru utilizarea corectă a Site-ului și / sau comite încălcări ale legilor și reglementărilor în vigoare și după o informare prealabilă de 5 zile a Terapetului de către Societate, Societatea va avea dreptul să suspende sau să închidă contul Terapeutului, în mod automat și de plin drept, fără intervenția instanței, și să-i refuze în viitor accesul la orice sau o parte a Serviciilor, fără a aduce atingere eventualelor daune și interese pe care Societatea le poate pretinde.

XIII. Notificări și alte comunicări

13.1. Pentru orice întrebare sau informații despre Site și servicii, și/sau prezentul document, Utilizatorul poate contacta Societatea prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: [email protected].

13.2. Terapeuții pot fi informaţi de Societate prin transmiterea de notificari electronice (pop-up-uri, texte incluse în site etc.), email-uri, mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru transmiterea mesajelor.

13.3. Comunicarea este opozabilă dacă este efectuata conform prezentului document. Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

XIV. Protecţia datelor personale

14.1. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Politica de confidenţialitate a poate fi accesată aici sau pe Site.

14.2 Toate informațiile încărcate pe Site sunt indexate de motoarele de căutare și pot apărea la o căutare a numelui dumneavoastră. La cererea dumneavoastră vom proceda la ștergerea atât a numelui, cât și a informațiilor încarcate de dumneavoastră pe site. Acest lucru nu garantează deindexarea informațiilor din motoarele de căutare.

XV. Modificarea Termenilor și Condițiilor

15.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentul document incluzînd Termeni și Condiții.

15.2. Societatea va informa Terepeutul despre modificările aduse acestor Termeni și Condiții de îndată ce acestea vor fi postate pe site.

15.3. În absența aderării la noile condiții generale, Terapeutul are o perioadă de 48 de ore de la data notificării pentru a informa Societatea prin e-mail.

15.4. În cazul în care Utilizatorul nu și-a notificat dezacordul în termenul stabilit mai sus, se va considera că a acceptat modificările.

XVI. Nulitate, conciliere și litigii

16.1. În cazul în care una dintre clauzele prezentului contract va fi declarată nulă sau inaplicabilă printr-o modificare a legislației, reglementări sau printr-o decizie a justiției, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze. Eșecul Societății de a-și exercita drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentului document nu constituie o renunțare la drepturile sale.

16.2. Orice plângere sau nemulţumire cu privire la funcţionarea Site-ului trebuie transmisă, în scris la adresa de e-mail [email protected] . Societatea va investiga și va adresa plângerea în termen de 30 de zile de la primire.

16.3. Orice conflict apărut între Utilizatori și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, prin înţelegere între părţi. În cazul în care conflictul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competenţa revine instanțelor de judecată de la sediul Societății sau instanţei superioare corespunzătoare.

16.4 Prezentul document va fi guvernat de și interpretat în conformitatea cu legea din România.